Älykäs toimisto

Älykkäässä toimistossa yhdistyvät teknologia, ihmiset ja toimintatavat.

Älykäs toimisto parantaa ihmisten välistä kommunikaatiota

Tehokkaat ja kattavat viestintä- ja yhteistyöpalvelumme säästävät aikaa ja rahaa ja lisäävät työn tuottavuutta. Kattava valikoimamme sisältää interaktiiviset taulut, yhteistyötä tukevat työkalut ja toimisto- ja asiakastiloihin sopivat digitaaliset infonäytöt sekä näihin liittyvät palvelut.

Älykkäässä toimistossa työntekijät saavat palavereistaan enemmän irti

Palvelumme mahdollistavat sujuvan viestinnän työntekijöiden, kumppaneiden ja asiakkaiden välillä. Me suunnittelemme ja toimitamme yrityksille sopivat työkalut ja tukipalvelut tietojen reaaliaikaista jakamista, virtuaalista käyttäjätukea ja sujuvia videoneuvotteluita varten.

Älykkäässä toimistossa tulostaminen on kätevää

Luomme tehokkaan ja tietoturvallisen tulostusympäristön, jossa myös mobiililaiteet ja liikkuvat työtekijät otetaan huomioon. Teemme tulostamisen helpommaksi ja turvallisemmaksi sekä vähennämme tulostamista. Kumppaniverkostomme avulla luomme myös helpon ja hallitun toimintamallin painotuotteiden tilaamiseen.

Älykäs toimisto osaa käsitellä niin sähköisiä kuin paperisiakin asiakirjoja

Muutamme hankalat ja aikaa vievät työtehtävät helpommiksi ja nopeammiksi. Palveluidemme avulla paperipohjaiset työvaiheet voidaan joko poistaa tai hoitaa ne tehokkaammin integroimalla paperit ja digitaalinen toimintatapa yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi.

Älykkäässä toimistossa on vähemmän paperia

Digitointipalvelumme avulla vanhat arkistot voidaan siirtää digitaaliseen muotoon, jolloin varastointikustannuksista päästään eroon. Dokumenttien käsittelystä aiheutuvat kustannukset supistuvat murto-osaan alkuperäisestä, kun dokumentti on käsiteltävissä internetin välityksellä sijainnista ja ajasta riippumatta.

Älykäs toimisto on tietoturvallinen

Palvelumme huolehtii tietoturvasta huomioimalla ulkoiset ja sisäiset riskit. Vastaamme mm. päivityksistä ja siitä, että kaikki toimii säädösten ja määritysten mukaisesti.

Digitoi arkistot

Älykäs ja edullinen tulostusympäristö

Tietoturvalliset dokumentit ja tulostus

Älykäs toimisto

Tehokas ja laadukas markkinointi

Turhien kustannusten poistaminen

Tehokas viestintä

Ota yhteyttä ja kerro tarpeistasi