Tarkastukset

Valitse mobiililaitteestasi tarkastuksen kohde ja kirjaa tiedot ylös käyttämällä mm. vetovalikoita, rukseja ja vapaita tekstikenttiä. Ota havaintojen tueksi valokuvia tai videoita. Antamasi tiedot voidaan kirjata suoraan toiminnanohjausjärjestelmääsi tai tarvittaessa luodaan tarkastuspöytäkirja pdf-muotoon. Poikkeamiin voidaan reagoida viiveettä ja tarkastuksen kohteena oleva laite tai palvelu toimii paremmin.

Ota yhteyttä ja kerro tarpeistasi